Rodzicielstwo w Elblągu pod opieką SIR-u

wtorek, 30.08.2011 03:17

Świeże pomysły, innowacyjne działania – to hasło doskonale oddaje dotychczasową pracę członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych, o które w minionym roku powiększyła się baza organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Założyciele powołali je z myślą o wspieraniu rodzin, rodzicielstwa, opieki zastępczej oraz ochronie praw dziecka. Przed nimi pierwsze ważne wyzwanie, do udziału w którym zachęcają mieszkańców Elbląga.

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych (SIR) tworzą w dużej mierze rodzice, którym zależy na dobrych relacjach w rodzinach. Podczas swojej pracy chcą wykorzystać zdobyte doświadczenie, a także tworzyć przestrzeń do współpracy z ekspertami oraz wymiany doświadczeń. – Zależy nam na tym, aby podnosić wartość tych kwestii, aby zwracać większą uwagę na znaczenie rodziny, wychowanie, świadome rodzicielstwo, budowanie więzi i relacji rodzinnych – podkreśla prezes Stowarzyszenia, Beata Wachniewska-Mazurek. Słusznie, bowiem jest to podstawa kształtująca każdego człowieka, tworząca start w życiu, a w konsekwencji stanowiąca bazę w budowaniu społeczeństwa.

– Nasze stowarzyszenie w zeszłym roku skupiło się na planowaniu działań, przygotowywaniu się do wejścia w aktywną realizację misji – kontynuuje prezes. – W tym roku swoją działalność zainicjowaliśmy projektem „Genialna przyszłość. Świadomi rodzice, szczęśliwe dzieci”. Pomysł na niego zrodził się w odpowiedzi na wyniki badania przeprowadzonego wśród rodziców oraz opiekunów dzieci w przedziale wiekowym 1-6 lat. Duża liczba ankietowanych osób zgłaszała chęć znalezienia sposobów na konstruktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi, przy jednoczesnej możliwości przeniesienia podpatrzonych pomysłów w warunki domowe. „Genialna przyszłość” dawać będzie taką właśnie szansę, pomoże w poznaniu oraz wdrożeniu różnych form i metod pracy z najmłodszymi, a przede wszystkim ma pokazać uczestnikom projektu, jak ważny jest wspólnie spędzany czas.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia bieżącego roku. W ramach działań zaplanowany został cykl spotkań edukacyjnych wspomagających – z jednej strony rozwój umiejętności rodziców oraz opiekunów w zakresie edukacji i rozwoju dzieci, a z drugiej rozwijanie zdolności samych pociech, m.in. językowych, wizualno-przestrzennych czy ruchowych. Warsztaty prowadzone będą twórczymi, angażującymi metodami, takimi jak zajęcia konstrukcyjne, zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, teatr ruchu, zabawy logopedyczne, metoda czytania globalnego, rodzinne muzykowanie, malowanie i wiele innych. Wszystkie zajęcia warsztatowe będą się odbywać w Centrum Opieki „Mały Geniusz” i zrealizowane zostaną w dwóch grupach wiekowych tak, by program merytoryczny dostosowany był do możliwości oraz potrzeb najmłodszych uczestników projektu.

Udział w spotkaniach mogą wziąć duety: rodzic lub opiekun oraz dziecko w wieku 1-6 lat. Cykl spotkań to 20 godzin warsztatowych podzielonych na 4 bloki tematyczne. Ponadto dla rodziców zorganizowany zostanie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie z komunikacji, które ułatwi praktyczne wykorzystanie zdobytych podczas spotkań informacji. Rodzice będą mogli skorzystać także z indywidualnych porad ekspertów, m.in. pediatry, ortopedy czy logopedy. Zwieńczeniem cyklu szkoleń będzie bal dla uczestników projektu, podsumowujący osiągnięcia i zrealizowane działania.

Projekt przewiduje również stworzenie Rodzicielskiego Banku Czasu, który opierać się będzie na wymianie doświadczeń, wspólnym organizowaniu czasu pociechom czy wsparciu w opiece nad maluchami. – Mamy nadzieję, iż posłuży to integracji rodziców oraz wzajemnemu wspieraniu się, również po zakończeniu projektu – dodaje prezes Stowarzyszenia. Jeszcze w tym tygodniu ruszy strona internetowa www.sir.elblag.pl, gdzie będzie można znaleźć szczegółowe informacje o planowanych działaniach oraz niezbędne formularze rekrutacyjne.

Mieszkańcy Elbląga zainteresowani udziałem w projekcie – rodzice i opiekunowie z dziećmi w przedziale wiekowym 1-6 lat – mogą zgłaszać chęć udziału drogą e-mailową na adres sir@sir.elblag.pl. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie do 5 września 2011 otrzymają od realizatorów formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić i odesłać. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona, jednak o udziale nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. – Zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. W naszych planach jest kontynuacja podobnych inicjatyw, więc osoby, które tym razem nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, mają szansę uczestniczenia w kolejnym. Stworzona dzięki uzyskanym informacjom baza, pozwoli nam też lepiej planować projekty Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych  w następnych latach – podkreśla Beata Wachniewska-Mazurek.

Projekt „Genialna przyszłość. Świadomi rodzice, szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych we współpracy z Centrum Opieki „Mały Geniusz”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.